현재 위치
 1. nhà
 2. giỏ hàng

giỏ hàng

관심상품

관심상품 목록
이미지 상품정보 판매가 Điểm thưởng 배송구분 배송비 합계 선택

관심상품 내역이 없습니다.

hướng dẫn sử dụng

hướng dẫn sử dụng giỏ hàng

 1. Vì bạn không thể thanh toán cùng với sản phẩm vận chuyển trong nước và sản phẩm vận chuyển ở nước ngoài nên vui lòng thanh toán riêng cho từng giỏ hàng.
 2. Đối với các sản phẩm có thể vận chuyển ra nước ngoài, bạn có thể bỏ vào giỏ vận chuyển trong nước rồi di chuyển sang giỏ vận chuyển ra nước ngoài để thanh toán.
 3. Để thay đổi số lượng sản phẩm đã chọn, bạn chỉ cần ấn nút [thay đổi] sau khi thay đổi số lượng.
 4. Bạn có thể tiếp tục mua sắm bằng cách nhấn nút [Tiếp tục mua sắm]
 5. Bạn có thể đặt hàng sản phẩm bạn muốn hoặc đăng ký sản phẩm quan tâm bằng cách sử dụng giỏ hàng và sản phẩm quan tâm.
 6. Nếu bạn thêm cùng một sản phẩm vào giỏ hàng, tùy chọn đính kèm file sẽ được thay thế bằng file được tải lên cuối

hướng dẫn sử dụng trả góp không lãi

 1. Nếu muốn nhận được ưu đãi trả góp không lãi suất theo từng sản phẩm thì chỉ cần chọn sản phẩm không lãi suất và nhấn vào nút đặt hàng / thanh toán là được.
 2. Nếu bạn nhấn vào nút đặt mua toàn bộ sản phẩm, bạn sẽ nhận được đơn đặt hàng / thanh toán cho tất cả các sản phẩm được lựa chọn mà không phân biệt giỏ hàng.
 3. Tuy nhiên, nếu bạn đặt hàng / thanh toán toàn bộ sản phẩm, bạn không thể nhận được ưu đãi trả góp không lãi suất theo từng sản phẩm.
 4. Sản phẩm trả góp không lãi sẽ được hiển thị trong khu vực hàng hóa trả góp không lãi riêng biệt trong giỏ hàng, và phí vận chuyển sẽ được hiển thị theo tiêu chuẩn hàng hóa trả góp không lãi suất.
  Phí vận chuyển thực tế được áp dụng dựa theo sản phẩm đặt hàng, vì vậy vui lòng tham khảo thông tin chi phí vận chuyển dưới cùng của đơn đặt hàng.WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close